Behoefteonderzoek | Home4One

betaalbaar wonen voor iederéén...

Onderzoek naar eenpersoonshuishoudens in Nederland

Al decennia lang neemt de bevolking van Nederland sterk toe. Bestond Nederland in 1960 nog uit 11.5 miljoen inwoners; in 2015 is dit aantal met ruim vijf miljoen gestegen. Het aantal huishoudens is ook flink gestegen. In 1960 telde Nederalnd nog 3.2 miljoen huishoudens; in 2015 is dit meer dan verdubbeld. Dit komt voornamelijk door de groei van de eenpersoonshuishoudens. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen in de woningbouw: woningen voor eenpersoonshuishoudens.
Verandering woonbehoefte
Volgens het CBS zal het aantal alleenwonenden groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen in de komende 12 jaar. In 2060 voorziet de prognose 3,8 miljoen alleenwonenden, wat betekent dat dan 44 procent van de huishoudens uit 1 persoon zal bestaan. Niet alleen de groei van de eenpersoonshuishoudens, maar ook sociaalculturele veranderingen zorgen voor een verandering in woonbehoefte in Nederland.
  • Stacks Image 432
  • Stacks Image 434
  • Stacks Image 436
Sociaalculturele verandering
Waar vroeger de jongeren na het studeren of eerste werkervaring naar de groeikernen trokken, blijven deze nu langer in de stad ‘hangen’. Dit zorgt voor een stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt. Volgens de Britse wetenschapper A.J. Fielding is de roltrap een metafoor om het fenomeen van de trek van jongeren naar de stad te beschrijven. Wanneer jongeren de eerste stap in hun carrière zetten en naar de stad verhuizen wordt dit metaforisch gezien als de ‘stap op de roltrap’. Kinderen trouwen zelden meer ‘uit huis’, maar wonen eerst een periode op kamers of op zichzelf.

Wanneer de positie van studenten op de arbeidsmarkt verbetert (met de roltrap omhoog) trokken ze in de vorige eeuw weg naar de groeikernen voor gezinsuitbreiding. Echter, op dit moment blijven steeds meer jongeren na de ‘stijging op de roltrap’ in de stad wonen. In de grote steden blijft in de komende decennia de toestroom van jongeren stijgen, terwijl het aantal doorstromers naar de groeikernen daalt. Dit, samen met de honkvaste senioren, zorgt voor een ‘opstopping’ op de roltrap (PBL, 2014). De toekomstige jongeren krijgen hierdoor te maken met een woningtekort in de grote (vooral studenten) steden.

Deze stagnerende doorstroming is niet alleen een probleem in de grote steden. Ook groeikernen hebben last van deze situatie. Een voorbeeld hiervan is Nieuwegein. Daar woont een groeiende groep senioren die niet actief zoekt naar een woning. Zij blijven steeds langer wonen waar zij wonen. Hierdoor blijft deze groep in eengezinswoningen wonen, met als gevolg een stagnerende doorstroming binnen dat segment.

Ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ervoor dat er een ‘gat’ ontstaat voor betaalbare single woningen. Met betaalbaar wordt in deze context bedoeld: een huurprijs van 500 tot 800 euro. Voor singles is weinig markt in dit segment. Aan de ene kant verdienen ze vaak te veel voor een sociale huurwoning, of ze staan jaren op de wachtlijst. Aan de andere kant begint de huur voor vrije sector woningen vaak pas vanaf 1.000 euro. De koopmarkt is daarnaast ook niet makkelijk voor alleenstaanden. Simpelweg door het lage aanbod, de bouw richt zich vooral op eengezinswoningen, alleenstaanden komen minder snel in aanmerking voor een hypotheek.
De verwachting is dat met de groei van de eenpersoonshuishoudens, de vraag naar eenpersoonswoningen verder stijgt. Dit in combinatie met het tekort dat momenteel al aanwezig is, is de motivatie voor het ontwikkelen van ons Home4one concept.